Hva betyr akustikken?

Du vet det sikkert allerede når du klikker deg inn på denne artikkelen, men la oss slå fast én gang for alle hvor viktig akustikken i ditt hjemmestudio er når du spiller inn: MEGET viktig!!! Noen mener at de akustiske betingelsene i studio er den mest avgjørende faktoren for resultatet av dine innspillinger...

Forstå lyden

Lyd beveger seg veldig mye rundt i lokalet. I virkeligheten er det kun en veldig liten del av lydbølgene som treffer en mikrofon direkte - altså i mere eller mindre rett linje fra lydkilden til mikrofonen. "Resten" av lyden treffer først mikrofonen noen mikroskopiske øyeblikk senere, etter at lydbølgene først har blitt reflektert fra overflatene i lokalet.

Overflaterefleksjonen der hvor du spiller inn betyr med andre ord helt utrolig mye for hva mikrofonen din oppfanger. Det gjelder alle former for innspilling med mikrofon, fra oppmikkede forsterkere til sang, trommer og piano. Lyden "kastes" rundt i lokalet, og det er viktig å holde styr på den. Det gjelder for øvrig både med hensyn til selve innspillingen, og den senere fasen med redigering og miksing.

Ethvert rom har en naturlig romklang eller refleksjon. Prøv bare å stille deg midt i rommet og klappe i hendene. Den romklangen du opplever kommer fra overflaterefleksjoner i lokalet, hvor lyden kastes rundt og i siste instans tilbake til dine egne ører. Lydbølgene fra selve klappet treffer altså på en måte ørene dine "flere ganger". Det samme er tilfellet i forholdet mellom mikrofonen og den lyden du ønsker å spille inn, akkurat som det gjelder for lyden fra dine studiomonitorer når du lytter til miksen din.

Du trenger lyddemping!

De fleste har sett de skumlignende panelene på veggene i profesjonelle studioer. Slike må du også ha, for de er der ikke kun for å se elegante ut. De demper og kontrollerer lydbølgene slilk at de kommer minst mulig uønskede lydbølger tilbake til mikrofonen.

Lyddemping er ikke lydisolering!

Det er verd å gjøre oppmerksom på at lydisolering handler om å få styr på hvor mye lyd det kan komme inn eller ut av lokalet. Det er naturligvis også veldig viktig å sørge for at det ikke kommer hylende sirener og trafikkstøy med på innspillingene, men det er ikke temaet for dette innlegget.

Hvis du ønsker å gjøre mere for din lydisolering, er du nødt til å gå mere drastisk til verks med hensyn til konstruksjonen av selve lokalet. Hvis du ikke er redd for å lese engelsk, kan du hente masse viten og inspirasjon til lydisolering her.

Bassfeller

Det absolutt viktigste er å få styr på de dype frekvensene. De store, langsomme lydbølgene fanges spesielt i hjørnene, hvor de kastes rundt og reflekteres vilkårlig rundt i lokalet og treffer mikrofonen på uønskede tidspunkt og fra sære vinkler. For å få styr på det må du bruke Bass Traps - eller "bassfeller" som man kan kalle dem på norsk.

Især i mindre lokaler kan refleksjon av bassfrekvenser være et problem, og da hjemmestudioer nesten uten unntak er små, så sier det seg selv hvor viktige bassfeller er.

De fleste bassfeller som du kan få "i håndkjøp", er såkalte porøse dempere, som oftest består av et slags skum eller isoleringsmateriale. De demper BÅDE dype og høye frekvenser, og hjelper på den måten til ikke kun med bassen. La det være enda en god grunn til å gjøre dine bassfeller til en prioritet!

Akustikkpanel

Mange tenker på akustisk panel som det foretrukne instrument til lyddemping. De er likevel langt fra så viktige som bassfeller, og er samtidig ikke gode til å oppfange de lavere frekvensene. Bassfeller oppfanger på den annen side frekvenser over hele spekteret.

De er ofte rimeligere enn bassfeller og dekker et større areal, men demper som nevnt ikke på nær så effektivt som bassfeller.

Diffusjon

Diffusjon betyr spredning. En Diffuser er et godt supplement til lyddempningen, fordi den medvirker til å spre lydbølgene effektivt, så man unngår at bestemte frekvensområder blir fanget i deler av lokalet og deretter reflektert på en uønsket måte. Husk igjen at det handler om å sørge for at mikrofonen, så vidt mulig, oppfanger lyd direkte fra lydkildene - og IKKE i form av refleksjoner fra resten av rommet.

Det er nok litt vanskeligere å lage en hjemmebygd Diffuser, så her bør man søke å kjøpe den fra en profesjonell tilbyder.

Sånn gjør du

  1. Start med å stille deg midt i rommet og klappe i hendene. Så gjelder det å bruke ørene for selv å vurdere lyden i rommet. Dette gjentar du MANGE ganger i løpet av prosessen med oppsetning av lyddempning. I prinsippet bør du gjøre det hver gang du har satt opp en eneste bassfelle eller et akustikkpanel.
  2. Først setter du opp alle de bassfellene du kan oppdrive. De plasseres best i hjørner hvor både to vegger og loft eller gulv møtes. De kalles "trihetrale hjørner," fordi tre kanter møter hverandre der.
  3. Dernest er det tid til akustikkpanelene. Det bør settes opp noen stykker i "dihetrale" hjørner, hvor kun to flater støter sammen, som for eksempel hvor to vegger møter hverandre eller én vegg møter eksempelvis loftet. Deretter må det monteres noen stykker på veggene. De trenger ikke danne en ensartet flate, men kan monteres i sjakkmønster. Hvis lokalet er litet, er det ingen grunn til å montere akustikkplater overfor hverandre. Da er det bedre å sette dem forskutt, slik at en flate som er dekket på den ene veggen, får lov å være bar vegg på den andre. Hvis rommet også skal brukes til miksing via studiomonitorene dine, bør du sette opp akustikkpaneler på veggene foran og bak dem.
  4. Plasér eventuelle diffusere.
  5. HUSK å klappe og lytte så ofte som mulig i løpet av prosessen!

Plassering av lyddemping

Bassfeller må plasseres i hjørner, og er formet så man heller ikke er i tvil om nettopp det!

Med hensyn til plasseringen på veggene, bør bassfellene anbringes så nær de "trihetrale" hjørnene som mulig. Det betyr de hjørnene hvor tre "kanter" eller samlinger støter sammen, som det ses på denne illustrasjonen:

Så er det de akustiske panelenes tur... De anbringes etter at du er tilfreds med bassfellene dine. Det er to forskjellige steder hvor man bør sette opp akustikkpaneler. Først og fremst i hjørnene som her:

Først og fremst må de altså anbringes i de "dihetrale" hjørnene - der hvor kun to flater støter sammen, som det er fremhevet her.

Til sist kommer den plasseringen hvor vi alle har sett dem, men som altså er den minst viktige: På utvalgte veggflater

Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å dekke veggene helt med akustikkpanel. Anbring noen stykker på hver vegg og lytt... Når et felt er dekket av akustikkpaneler, bør det ikke være nødvendig å anbringe plater på nettopp samme sted rett overfor. Panelene kan med fordel "overlappe" som på tegningen ovenfor.

HUSK

Husk å foreta masse lydprøver under oppsettingen - klapp, syng, rop eller prøv med forskjellige perkusjoninstrumenter underveis. Gå aldri videre til neste punkt før du er tilfreds med det foregående!!!