• Bare fire av disse nettleserne er med i API-katalogen til Microsoft. Internet Explorer utvikles ikke lenger, mens Opera og Vivaldi i stor grad støtter det samme som Chrome. Illustrasjon: digi.no

Microsoft API Catalog

Moderne nettlesere støtter mange tusen API-er

Få helt ny oversikt over hvilke som støtter hva.

annonse:

Webutviklere må forholde seg til at ikke alle nettlesere støtter alle de samme programmeringsgrensesnittene, og ikke alle støtter dem like godt eller fullstendig. For å holde oversikten er det mange som benytter nettstedet Can I use, som gir en god oversikt over nettleserstøtte for mange kjente og mindre kjente webteknologier. Men det finnes svært mange flere.

Katalog

I forrige uke lanserte Microsoft API Catalog, som går enda grundigere til verks, selv om heller ikke den er komplett.

Katalogen består av to ulike visninger, en som er visuell og viser API-overlappen mellom mengden av spesifikasjoner og de ulike nettleserne gjennom Venn-diagrammer, og en som er tabellbasert – hvor man kan velge spesifikasjon og deretter se hvilke API-er som støttes av hvilke nettlesere.

Så langt har Microsoft funnet 12 106 API-er i ulike webstandarder og -spesifikasjoner, som er registrert hos Specref. Google Chrome er nettleseren som støtter flest API-er – 9912, fulgt av Firefox med 9548 og Edge med 7919. Safari støtter færrest – 6623.

Chrome er nettleseren som støtter flest av API-ene fra de registrerte spesifikasjonene – 6888. De resterende API-ene som Microsoft har registrert i nettleseren, er ikke basert på spesifikasjonene som Microsoft har analysert til nå.

Venn-diagram over snittet av programmeringsgrensesnitt (API-er) som støttes av både Chrome, Edge og Firefox. Illustrasjon: Microsoft

 

Safari støtter 4940 av API-ene som Microsoft har funnet i spesifikasjonene. Tilsvarende tall for Edge og Firefox er henholdsvis 5192 og 6760.

Man skulle kanskje tro at Chrome og Safari har mest felles, siden de har et felles opphav i WebKit. Men ifølge Microsofts tall er Chrome og Firefox de to nettleserne som har den største mengden av felles API-er – 6242. Færrest felles API-er har Edge og Safari – 4438.

I katalogtjenesten kan man se snittet av hva som støttes av inntil tre ulike nettlesere.

Mengden av API-er som det vil være aktuelt for nettlesere å støtte, økes stadig vekk. Det foreslås stadig nye webteknologier. I tillegg kommer det nå årlig en ny versjon av ECMAScript-spesifikasjonen, som JavaScript basert på.

Ifølge Google har utviklingsversjoner av alle moderne nettlesere støtte for minst 90 prosent av ECMAScript 2015 (ES6). Men allerede jobbes det med å implementere en mengde nyheter fra ECMAScript 2016 (ES7).

annonse:

Les også:

annonse:
annonse:
Anbefalt for deg
Facebook