Arnstein Larsen og Wilhelm Joys Andersen har ledet henholdsvis design- og teknologiarbeidet bak boligsalgtjenesten Propr. (Foto: Harald Brombach)

Propr

– I praksis har vi programmert hjernen til eiendomsmeglerne i JavaScript

Rutinearbeidet overlates til automatikken.

OSLO/VIKA (digi.no): Vi hører stadig at mange arbeidsplasser kommer til å forsvinne fordi de ansatte erstattes av roboter og automatikk. Til nå har dette ofte vært manuelle, repetitive eller belastende oppgaver, men også typiske hvitsnippyrker står i fare for å bli automatisert. Allerede for flere år siden forsvant jobben til mange aksjemeglere på grunn av automatisert handel, eller robothandel som det også har blitt kalt. 

Nå kan den samme skjebnen ramme mange eiendomsmeglere, og i Norge. Den 19. mai åpnet tjenesten Propr, som skal tilby boligeiere i Norge alt de trenger for å selge boligen, uten at eiendomsmeglere er direkte involvert i salget.

Interessant er det at det er en svært etablert eiendomsmeglerkjede, Sem & Johnsen, som har tatt initiativet til tjenesten. 

Hos Sem & Johnsen treffer digi.no Arnstein Larsen og Wilhelm Joys Andersen. Begge startet som eksterne konsulenter i prosjektet, men har etter hvert også blitt med på eiersiden av Propr. 

I prosjektet har Larsen og hans selskap Nettmaker vært ansvarlig for design, mens Andersen og hans selskap WJA har stått for teknologiutviklingen. 

– I dag betaler alle regningene sine selv i nettbanken. Skal du selge en vanlig leilighet, trenger du ikke en megler til å være sekretær, sier Larsen til digi.no.

Kannibalisering?

– Selvfølgelig kannibaliserer man delvis seg selv, men Sem & Johnsen er veldig lokale, med fokus på Oslo vest og høy pris, mens Propr kan brukes over hele landet, forteller han. 

Det er kanskje derfor meglerne hos Sem & Johnsen har bidratt til prosjektet med det Larsen og Andersen omtaler som stor entusiasme. Prosjektet omtales som et tverrfaglig samarbeid hvor deltakerne har hatt stor tillit til de andre faggruppene.

– Man kunne ikke ha gjort dette med tilfeldige utviklere fra gata. Det hele står og faller på teknologien, sier Larsen.

Det har ikke vært noen kravspesifikasjon, men ifølge Andersen har man hele tiden valgt den løsningen som bidrar til størst mulig trygghet for både kjøper og selger.

– Det er viktig at det er trygt, det er uansett mye penger det handler om, sier Andersen. Derfor kreves det blant annet bruk av takstmann.

Ikke erstattes i alle ledd

– Til noen ting ønsker man i dette markedet fortsatt ha et menneske til å hjelpe seg. Det vil alltid være rom for spesialistene. Rutineoppdrag kan man derimot godt automatisere bort, fortsetter han.

– Vi bruker likevel fagfolk på oppgjørsdelen, som sørger for at pengene overføres på riktig tidspunkt og så videre. Den delen kan man ikke automatisere bort per i dag, legger Larsen til. 

– Men på alle andre ting har vi forsøkt å digitalisere denne ekspertisen. Der har meglerne vært helt uvurderlige til å strukturere denne flyten, om hvilke dokumenter som må hentes fra hvor. Vi prøver også å inkorporere meglernes kunnskaper ved at de har skrevet hjelpetekster til prosjektet. I praksis har vi programmert hjernen til meglerne i JavaScript, sier Andersen. 

Teknologistacken består av databasesystemet PostgreSQL, runtime-systemet Node.js og JavaScript-biblioteket React. 

– Vi har også hatt med folk med tidligere erfaring fra automatisert aksjesalg fra Pareto og DNB, forteller han.

I Propr-tjenesten fyller boligselgerne selv ut beskrivelsen av boligen. Deretter må de bestille offentlige dokumenter, takst og fotografering gjennom tjenesten.
I Propr-tjenesten fyller boligselgerne selv ut beskrivelsen av boligen. Deretter må de bestille offentlige dokumenter, takst og fotografering gjennom tjenesten. Foto: Propr

Eksterne tjenester

Larsen og Andersen trekker spesielt fram til eksterne tjenester som har bidratt til å gjøre Propr mulig. Det ene er programmeringsgrensesnittene som Ambita, kartverkets kommersielle arm, tilbyr.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med disse. De har et fantastisk API mot grunnbok og lignende. Med dette kan vi gjøre mye av det som meglerne gjør manuelt. Vi finner objekter med en gang fra matrikkelen og kan enkelt ta det derfra, sier Andersen. 

Det andre tjenesten er BankID.

– Nå begynner faktisk BankID å bli bra. Det man får til med det, er gøy. Det er behagelig og enkelt for brukeren og bidrar til at man kan være trygg på identiteten til selgeren og budgiveren. Man kan også innhente fullmakter og signere hjemmefra, sier Larsen. 

Budmotor

Sentralt i løsningen er en sanntids budrundemodul eller budmotor. 

– Teknologien som gjør at budmotoren vår går i sanntid, Web Sockets, ble prototypet her i Oslo. Dette var i 2005-2006, og målet var å kunne styre Märklin-togene til en venn av meg via nettleseren. Ti år senere er den overalt, forteller Andersen. Mellom 2004 og 2011 bygde han nettlesermotorer for Opera Software.

– Eiendomsloven er veldig streng, men vi har lagt oss tettest mulig opp mot denne, blant annet ved å gjøre budprotokollen tilgjengelig, sier Larsen.  

Begge mener at budprotokollen til Propr er bedre enn den hos vanlige meglere fordi alle bud kommer fra reelle personer som er verifisert med BankID. 

Selve løsningen har bare tatt seks måneder å utvikle, i alle fall så langt. 

– Alle rundt bordet har forstått at løsningen skal være veldig god, men at den skal bli enda bedre framover. Det er et langsiktig løp. For eksempel kan det oppstå behov rundt transaksjonene som vi støtte lenger fram, sier Larsen.

Driften omtaler de to som billig. Det dreier seg om to redundante servere plassert i hvert sitt norske datasenter, underlagt norsk lovgivning. Det norske boligmarkedet er ikke større enn at disse vil kunne håndtere tusenvis av boligsalg uten problemer. 

– Men personene rundt, inkludert support, koster, understreker Larsen.

Massemarkedet

Foreløpig er det altså de enklere boligsalgene Propr sikter mot. Alt som selgeren behøver, inkludert takstmann og profesjonell fotograf, er inkludert i den faste prisen.

– Målet er ikke å håndtere 50 millioner kronersvillaen på Bygdøy, men lenger fram vil bruken kunne gå opp i prisklasse, spår Larsen. 

Han forteller at målet for Propr er å stå for 6 prosent av alle boligsalgene i Norge innen to år. Hvert år selges det omtrent 140 000 boliger. 

– Vi ser at de som kommer først, ofte tar en uforholdsmessig stor del av kaken, sier Andersen. 

Respons

Da digi.no snakker med Larsen og Andersen i forrige uke, var det to kunder, i henholdsvis Bergen og Oslo, var kommet så langt at boligen var nesten klar til å legges ut på Finn.no. Men det er flere hundre spredt rundt omkring i landet som allerede har begynt å legge inn informasjon om sin bolig.

– Det tar naturlig nok litt tid, men de første har er i gang. Propr har blitt godt mottatt av kundene, men mer varierende av megleraktører, sier Larsen. Han venter en jevnt sig av kunder nå i sommer, før boligmarkedet virkelig våkner igjen til høsten.

Også andre fagfelt

Begge mener at den samme typen teknologi vil kunne brukes til automatisere mange flere arbeidsoppgaver som i dag gjøres manuelt. 

– Advokater er utsatt her, i alle fall der hvor det handler om å sette opp en standardisert kontrakt. Forhandlinger er noe helt annet, sier Larsen. 

– Automatisk fornying av resepter der hvor legen har verifisert at tilstanden vil fortsette. Da trenger ikke legen bruke mer tid på dette.

Larsen sier videre at det brukes veldig mye tid på repetitive oppgaver innen økonomifag, og at Nav for eksempel kan automatisere godkjenningen av foreldrepermisjon når det er bevist at barnet er født.

Kommentarer (9)

Kommentarer (9)
Til toppen