Gater og veger i Hamar

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Motiv fra Grønnegata. Denne gata er en av de eldste på Hamar, med en historie som går tilbake til middelalderen.
Foto: Arvid Østby (1962).

Dette er ei oversikt over gater og veger i Hamar. Den omfatter alle gater i og rundt Hamar by, dvs. grovt sett innenfor kommunegrensene før 1992. Det viktigste unntaket herfra er at Solvang, Smeby og områdene rundt er tatt med. Disse hørte til Vang helt fram til 1992, men har sammenhengende bebyggelse med sjølve byen.

Det eldste gatenavnet på Hamar er Strandgata, som kom i bruk av seg sjøl allerede den første tida. Ellers var det ingen gatenavn i byen før 1867, da banksjef Kinck leverte et forslag til gatenavn. Disse vedtok bystyret 9. april 1876.[1]

Hamar er ikke delt inn i administrative bydeler, og angivelsene om strøk/område er følgelig omtrentlige.

Gate/veg Strøk/område Navn etter Vedtatt Merknader
Adolf Skramstads veg Adolf Skramstad (1865-1927), forfatter og journalist.
Ajerhagan Ajer Husmannsplassen Ajerhagan under garden Ajer.
Ajervegen Ajer Garden Ajer.
Alf Prøysens veg Furuberget, Prestrud Alf Prøysen (1914-1970).
Aluvegen Flere Gardene Alu.
Anders Sørensens gate Disen Anders Sørensen (1822-1896), komponist og militærmusiker.
Andreas Pedersens gate Briskebyen Andreas Pedersen (1881-1923), formann i Hamar Arbeiderparti.
Andreas Sæhlies gate Briskebyen Andreas Olsen Sæhlie (1832-1896), gardbruker, bryggerieier og høyrepolitiker.
Ankerskogvegen Ankerskogen, eid av Hermann Anker (1839-1896), grunnlegger av Sagatun folkehøgskole.
Ankervegen Sagatun Ekteparet Hermann Anker (1839-1896) og Mix Anker (1842-1892).
Anne Diesens veg Anne Olsdatter Diesen, (1830-1908), eier av Disen vestre.
Arenavegen Briskebyen Kafé Arena i HamKams gamle klubbhus. Tidligere Bakkegata.
Arnalds gate Storhamar Biskop Arnald av Hamar, første biskop av Hamar.
Arvesens veg Sagatun Olaus Arvesen (1830-1917), grunnlegger av Sagatun folkehøgskole.
Arvid Østbys veg Martodden Arvid Østby (1897-1974), jernbanemann og lokalhistoriker.
Aslak Bolts gate Storhamar, Stormyra Aslak Bolt, erkebiskop av Nidaros 1428-1450.
Badstuvegen Smeby En badstu som sto i området.
Baglervegen Martodden Baglerne.
Bakkegata Briskebyen (?) Gata går i en bakke.
Bakkevegen Smeby En gammel skibakke.
Bays gate Sagatun, Vestbyen Carsten Johannes Bay (1793-1875), magistrat og politimester i Hamar.
Bekkegata Sentrum Bekken som dannet grense mellom Storhamar og Holset da byen ble grunnlagt. 1876 Tomtegaten før 1876.
Bekkelivegen Bondesvea Eiendommen Bekkelia (Hamar) under Storhamar.
Bekkesvevegen Bekkesvea Eiendommen Bekkesvea under Ajer.
Benterudbakken Smeby Husmannsplassen Benterud under Sælid.
Bergvegen Smeby Knausberget, som vegen fører til.
Birkebeinervegen Martodden Birkebeinerne.
Bispegata Storhamar Embetet biskop.
Bjørnstjerne Bjørnsons gate Bondesvea Bjørnstjerne Bjørnson.
Borchgrevinks gate Ajer Henrik Christian Borchgrevink (1822-1893), Hamars første ordfører 1849-1851.
Borgåvegen Furuberget Borgå, Hamars finske vennskapsby.
Brattrenna Smeby Vegen er formet som ei bratt renne.
Brennbakkvegen Eiendommen Brennbakken.
Briskebyvegen Briskebyen Området Briskebyen.
Brugata Briskebyen
Brygga Sentrum Brygga rett ved gata.
Bryggerigata Sentrum, Vestbyen. Hamar Bryggeri. 1876
Buevegen Smeby Forma på vegen.
Børstadalleen Børstad Garden Børstad.
Casparis veg Børstad Josef Caspari (1857-1952), lektor ved Hamar katedralskole 1898-1937.
Chr. Johansens gate Disen Christian Johansen (1862-1910), verkstedsarbeider og arbeiderpartipolitiker.
Chr. Melbyes gate Disen Jens Christian Mellbye (1833-1910), jernbaneingeniør.
Christies gate Sentrum, Østbyen Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849), eidsvollsmann.
Christopher Bruuns gate Bondesvea Christopher Bruun (1839-1920), folkehøgskolepioner.
Dalvikvegen Furuberget Dalvik, Hamars islandske vennskapsby.
Delfinen Hol Stjernebildet Delfinen.
Disen allé Disen Garden Disen.
Disen torg Disen Garden Disen.
Disenvegen Disen Garden Disen.
Disenstrandvegen Garden Disen.
Dr. Greves gate Mathias Sigwardt Greve (1832-1912), kommunelege i Hamar 1868-1882, direktør på Rikshospitalet 1883-1911.
Dr. Harboes gate Rollsløkka Lorentz Konradin Harboe (1864-1932).
Dr. Sopps gate Olav Johan Sopp (1860-1931).
Dr. Waalers gate Disen Per Ferdinand Waaler (1866-1923), gift med Fredrikke Waaler.
E.J. Berghs veg Jønsrudløkka Even Johannesen Bergh (1873-1958), bakermester og Venstre-politiker.
Edvard Munchs veg Børstad Edvard Munch.
Eftestøls veg Olav Andreas Eftestøl (1843-1930), lærer og politiker, stortingsrepresentant.
Eivind Engens veg Solvang Eivind Henrik Engen (1886-1918), eier av Tommelstad.
Elias Blix gate Bondesvea Elias Blix (1836-1902), teolog og politiker.
Elise Kjøs gate Elise Kjøs (1862-1944), politiker, medlem av bystyret 1917-1919.
Enerhaugvegen Briskebyen Etter eiendommen Enerhaugen.
Enggata Sentrum Etter husmannsplassen Holsetenga. Vanggaten i 1876.
Erik Werenskiolds veg Børstad Erik Theodor Werenskiold (1855-1938), maler.
Esperantogata Østbyen Språket esperanto. Het tidligere Holmegata.
Even Godagers gate Even Godager (1859-1942), kjøpmann og skøyteløper.
Falsens gate Østbyen Christian Magnus Falsen (1782-1830), eidsvollsmann.
Fargovegen Furuberget Fargo, Hamars amerikanske vennskapsby.
Finstads gate Holset Mikkel Olsen Finstad (1837-1897), kjøpmann og eiendomsbesitter.
Fjellhagestien Bondesvea Eiendommen Fjellhagen under Storhamar.
Fjordgløttvegen Martodden Eiendommen Fjordgløtt under Storhamar.
Folkestads gate Holset, Sagatun Halvor Folkestad, biskop i Hamar 1864-1887.
Fredrik Monsens gate Bondesvea, Stormyra Christian Fredrik Monsen (1878-1954), lærer og politiker, forsvarsminister 1928 og 1935-1940.
Fredvang allé Briskebyen Eiendommen Fredvang
Fribeten Solvang Et område under garden Kluke.
Fridtjof Harders gate Disen Fridtjof Harder (1840-1910), lokomotivfører. Også Fr. Harders gate.
Fridtjof Nansens gate Ajer Fridtjof Nansen (1861-1930).
Frøbergvegen Eiendommen Frøberg.
Furnesvegen Flere Furnes.
Furubergvegen Furuberget Furuberget.
Galgebergvegen Smeby Området het fra gammelt av Galgeberg, siden det skal ha stått en galge der.
Gerhard Munthes gate Børstad, Holset Gerhard Peter Frantz Wilhelm Munthe (1849-1929), maler.
Gerhard Schønings gate Bondesvea Gerhard Schøning (1722-1780), historiker.
Gjøagata Ajer «Gjøa», skuta til Roald Amundsen.
Granlivegen Smeby Eiendommen Granli.
Grensen Solvang Vegen går i det som var grensa mellom Hamar og Vang kommuner 1947-1992.
Grønnegata Sentrum En av gatene i Hamarkaupangen. 1876
Gråbeinvegen Bondesvea I eldre tid skal det ha vært mye ulv i området.
Gubbestuvegen Alu Skihytta Gubbestua.
Gunnars gate Storhamar Gunnar Torgardsson (død 1473), biskop i Hamar 1441-1473.
Gustav Heibergs gate Jønsrudløkka Gustav Heiberg (1856-1935), advokat og politiker, ordfører 1908, 1910 og 1914-1916, stortingsrepresentant 1892-1894.
Gutua Ei gammel gutu på garden Furuberget.
Hagestien Disen Stien fører til en havnehage.
Hakabekkvegen Flere Oppkalt etter Hakabekken.
Hallvards gate Storhamar Hallvard, biskop av Hamar 1320-1349.
Halvdans gate Vestbyen Halvdan Kvitbein, en av ynglingekongene.
Halvor Hoels gate Bondesvea Halvor Hoel (1766-1852), gardbruker og bondeleder.
Hammersborg Eiendommen Hammersborg.
Hans Egstads veg Solvang Hans Olsen Egstad (1866-1957), lærer.
Hans Nielsen Hauges gate Bondesvea Hans Nielsen Hauge (1771-1824).
Hauglivegen Eiendommen Haugli.
Hedmarksgata Bekkesvea, Hol Hedmark fylke.
Heidmanns gate Sagatun, Sentrum Frederik Hartvig Johan Heidmann (1777-1850), eidsvollsmann, amtmann og stortingsmann. 1876
Helga Blystads veg Furuberget Helga Blystad (1873-1968), leder av Hamar Sanitetsforening 1922-1947.
Helge Væringsaasens gate Ajer Helge Væringsaasen (1836-1917), brukseier og folkehøgskolemann.
Hellevegen Smeby Naturnavn, gata ligger i hellende terreng.
Hempavegen Børstad Etter jordstykket Hempa under Disen og Børstad.
Henrik Ibsens gate Bondesvea Henrik Johan Ibsen (1828-1906).
Herman Frangs gate Sentrum Hermann Olsen Frang (1828-1909), byggmester i Hamar fra 1857.
Hertzbergs gate Nils Hertzberg (1827-1911), statsråd i Christian Selmers ministerium og Aprilministeriet.
Hesteskoen Ajer Hestesko.
Hilles gate Sagatun, Vestbyen Arnoldus Marius Hille (1829-1919), biskop av Hamar 1887-1906.
Holsetbakken Holset Eiendommen Holsetbakken.
Holsetgata Flere Garden Holset.
Holsvegen Hol Garden Hol.
Horns gate Holset, Sentrum Carl Willoch Ludvig Horn (1841-1913), rektor og ordfører.
Hulda Garborgs gate Bondesvea, Sagatun Hulda Garborg (1862-1934).
Høyensalgata Sagatun, Sentrum Husmannsplassen Høyensal under Storhamar. 1876 Også Høiensalgata.
Håkon Håkonsons gate Martodden Håkon IV Håkonsson, konge 1217-1263.
Håkons gate Sentrum Håkon V Magnusson, konge 1299-1319. Fossergaten før 1876, Snekkergaten i 1876.
Ivar Aasens gate Bondesvea Ivar Aasen (1813-1896).
Jac. Marstens gate Mælumsløkka (?) Jacob Marsten (1859-1931), verkstedarbeider og medstifter av Hamar Arbeiderparti.
Jens Jensens gate Jens Jensen (1833-1885), seminarlærer og konservativ politiker, ordfører 1883-1885.
Jessnesvegen Alu Garden Jessnes i Furnes.
Johan Fastings gate Holset (?) Johan Jacob Fasting (1849-1926), jernbaneingeniør.
Johan Hirschs gate Jønsrudløkka, Stormyra Johan Leuthäuser Hirsch (1843-1923), landbrukslærer. Også stavet «Johan Hirsch gate».
Johan Nordhagens veg Johan Nordhagen (1856-1956), grafiker.
Johannes Skraastads gate Rollsløkka Johannes Skraastad (1649-1700), gardbruker og treskjærer.
Just Brochs gate Disen Just Johan Bing Broch (1854-1947), ingeniør og politiker.
Jølstadbakken Børstad Eiendommen Jølstadbakken.
Jønsrudvegen Jønsrudløkka, Prestrud Eiendommen Jønsrud under Storhamar.
K.O. Bjerklis veg Prestrud Kristian Olsen Bjerkeli (1884-1957), lærer.
Karjolvegen Ajer Kjøretøyet karjol.
Karl Jemtes gate Vestbyen Karl Jensson Jemte, biskop av Hamar 1504-1512.
Karl Sigurdsons gate Storhamar Karl Sigurdsson Skaktavl, biskop av Hamar 1473-1587.
Karlsvognen Hol Stjernebildet Karlsvogna.
Kavegen Solvang Karine (Ka) Kjeldstadli (1914-2001), beboer på Solvang.
Kincks gate Holset Bernt Magnus Kinck (1827-1890), kjøpmann, banksjef og ordfører.
Kirkegata Sentrum Hamar domkirke. Kirkebakken i 1876.
Kirsten Flagstads veg Jønsrudløkka, Prestrud. Kirsten Flagstad (1895-1962).
Kjeldevegen Smeby Naturnavn, vegen fører fram til en kilde.
Klukevegen Børstad Gardene Kluke.
Knausvegen Smeby Naturnavn, området har form som en knaus.
Kneiken Stormyra Naturnavn, vegen har form som en kneik.
Knut Alvsons gate Jønsrudløkka Knut Alvsson (ca. 1455-1502), adelsmann og halvbror av Karl Sigurdsson Skaktavl.
Kokerivegen Sentrum Kokeriet på Melkefabrikkens grunn.
Kolltjernvegen Stormyra Kolltjernet på Storhamars grunn, nå tørrlagt.
Kornsilovegen Jønsrudløkka Kornsiloen på Storhamar.
Korsgata Storhamar Korsjordet der Korskirka i Hamarkaupangen lå.
Korslundvegen Bondesvea Eiendommen Korslund (Hamar), opprinnelig under Storhamar.
Kristian Bakkens veg Jønsrudløkka Kristian Bakken (1888-1954), arbeider og politiker, ordfører på Hamar 1935-1940 og 1945-1948.
Kristin Lavransdatters veg Stormyra Kristin Lavransdatter.
Kroken Solvang Naturnavn, vegen er formet som en krok.
Kronborgvegen Holset Eiendommen Kronborg under Holset.
Kvitbekkgata Martodden Eiendommen Kvitbekken, opprinnelig husmannsplass under Storhamar.
Kvitmyrvegen Sagatun Kvitmyra.
Kyhns gate Sagatun Ludvig R. Kyhn (1817-1890), stiftsamtmann og stortingsrepresentant.
Lars Hollos gate Disen Lars Kristensen Hollo (1826-1902), musiker og komponist.
Lars Jordes veg Børstad Lars Jorde (1865-1939), kunstmaler.
Lars Skrefsruds gate Bondesvea Lars Olsen Skrefsrud (1840-1910), misjonær og språkforsker.
Lekeparkvegen Smeby Fører fram til et lekeparkanlegg. Tidligere Parkvegen.
Lierbakken Sentrum Jens Olsen Lier (1832-1904), skomakermester, musiker og bystyremedlem. 1902 eller senere Vinkelgaten i 1876, Vangs Gade i 1902.
Lille Prestrudveg Prestrud Garden Prestrud.
Lille Strandgate Sentrum Mjøsstranda. 1876
Lilleajervegen Ajer Garden Ajer.
Lillebrors veg Prestrud «Lillebrors vise» av Alf Prøysen.
Limhusvegen Alu Limhus (kalkbrenneri).
Lindbergbakken Holset, Rollsløkka Johan Lindberg, rørlegger og handelsborger.
Lottenvegen Smeby Eiendommen Lotten.
Lundvegen Furuberget Lund, Hamars svenske vennskapsby.
Lyren Hol Stjernebildet Lyren.
Lærer Mikkelsens veg Solvang Hans Mikkelsen (1834-1908), lærer.
Løypevegen Ajer Gammel skiløype gjennom Ankerskogen.
Mabel Sandbergs veg Storhamar Mabel Ragna Sandberg (1884-1937). Familien Sandberg eide Storhamar i flere generasjoner.
Magnussenløkka Anders Magnussen (1827-1906), bokbindermester.
Marcus Thranes gate Bondesvea Marcus Thrane (1817-1890).
Maths Pedersens gate Mælumsløkka Mathias Pedersen (1843-1942), kjøpmann og bystyremedlem.
Melkeveien Hol Galaksen Melkeveien. Eneste gatenavn i kommunen med «vei» istedetfor «veg».
Midtstranda Midtstranda Naturnavn.
Mogens gate Storhamar Mogens Lauritsson, biskop av Hamar 1513-1537.
Morteruds gate Sentrum Knut Morterud (1797-1873), handelsborger, byggmester og brukseier. 1876
Mæhlumsgutua Ajer, Mælumsløkka Halvor Ellingsen Mæhlum (1830-1896), kjøpmann.
Måsåbekkvegen Jønsrudløkka Måsåbekken.
Nedre Briskebyveg Briskebyen Området Briskebyen.
Nic. Hellands gate Mælumsløkka, Solvang. Nicolai Helland (1861-1938), kobberslager, ordfører 1927-1931.
Nordahl Griegs gate Ajer Nordahl Grieg (1902-1943).
Nordkronen Hol Stjernebildet Nordkronen.
Nordvikvegen Storhamar Eiendommen Nordviken.
Norsengs gate Mælumsløkka Gudbrand Pedersen Norseng (1832-1883), vognfabrikant.
Nygata Briskebyen Det var allerede ei opparbeidet gate i Briskebyen da Nygata ble anlagt.
Nylendvegen
Nymovegen Smeby Eiendommen Nymoen.
Nystuvegen Martodden Eiendommen Nystuen under Storhamar.
Nøtteliten Prestrud Visa «Nøtteliten» av Alf Prøysen.
Olav Aukrusts gate Bekkesvea Olav Aukrust (1883-1929), dikter.
Olav Myntmesters gate Storhamar Oppkalt etter den sannsynlige myntmesteren til en mynt fra rundt 1050, som er første kilde som tyder på en kaupang på Storhamar.
Olav Senstads gate Jønsrudløkka Olav Sendstad (1859-1928), landbrukslærer.
Olav Trygvasons gate Ajer Olav Tryggvason, konge 995-1000.
Ole Bulls gate Holset Ole Bull (1810-1880).
Ole Haugaasens gate Jønsrudløkka Ole Haugaasen (1890-1935), rådmann.
Ole Vigs gate Bondesvea Ole Vig (1824-1857), folkeskribent, lærer og redaktør.
Oline Holtmons veg Furuberget, Prestrud Oline Holtmoen (1874-1968), lærer og politiker, en av de hundre første kvinnelige kommunestyrerepresentantene i Norge.
Oluf Kolsruds gate Bondesvea Nils Oluf Kolsrud (1885-1945), kirkehistoriker.
Oluf Melvolds gate Disen Oluf Melvold (1843-1897), musiker og komponist.
Opplands gate Bekkesvea Oppland fylke.
Orion Hol Stjernebildet Orion.
P. Sandviks gate Holset Paul Knutssøn Barstad Sandvik (1847-1936), skolemann og musikkpedagog. En del av denne gata het tidligere Carl Johans gate.
Parkgata Sentrum Vegen fører til Hamar Park. Disengate i 1876.
Peder Nilsens gate Disen Peder Nilsen (1846-1921), offiser, jernbaneingeniør og politiker, statsråd 1893-1897.
Peter Sinneruds plass Holset Peter Sinnerud (1876-1972), gardbruker og verdensmester på skøyter i 1904. Liten park mellom Håkons gate og Sverres gate.
Pirils veg Ajer Piril, vanlig hestenavn på Hedemarken.
Platous gate Rollsløkka Christian Fredrik Stoud Platou (1824-1883), handelsborger, banksjef og ordfører i 1863.
Raubekkgata Martodden Etter eiendommen Raubekken, opprinnelig husmannsplass under Storhamar.
Reinert Svendsens gate Jønsrudløkka, Stormyra Reinert Svendsen (1849-1941), prest og lokalhistoriker.
Rektor Jørgensens gate Jørgen Jørgensen (1841-1922), skolemann.
Rigel Hol Stjernebildet Rigel.
Ringgata Flere Gata går i ring rundt den gamle bykjerna.
Roald Amundsens gate Ajer Roald Amundsen (1872-1928).
Rolandsgutua Mælumsløkka, Solvang. Eiendommen Roland.
Rollsløkkvegen Rollsløkka Området Rollsløkka.
Røreks gate Stormyra Opplandskongen Rørrek Dagsson.
Sagatunvegen Sagatun Sagatun folkehøgskole, grunnlagt 1865.
Sagvegen Briskebyen, Disen Opplandssaga ved Mjøsa.
Sangenvegen Sagatun, Sentrum Eiendommen Sangen under Storhamar. Aftensanggaten fram til 1876, Sangengate fra 1876.
Sanglundvegen Solvang Eiendommen Sanglund under Tommelstad.
Scheels gate Sagatun, Vestbyen Johan Christian Ræder Scheel (1823-1898), magistrat og politimester i Hamar 1853-1864.
Seljevegen Smeby Naturnavn, det er mye selje i området.
Seminargata Sentrum Hamar seminar, etablert 1867. Holsetbakken før 1876, Holsetgaten i 1876.
Sigurd Jarls gate Jønsrudløkka Jarlen Sigurd Håvardsson fra Rør i Ringsaker.
Sindre Lundes veg Sindre Lunde (1893-1971), fylkeslege i Hedmark fra 1933.
Sirius Bekkesvea, Hol Stjernebildet Sirius.
Skappels gate Sentrum Even Pedersen Skappel (1815-1875), kjøpmann. Het Bakkegaden i 1902.
Skarpholvegen Solvang Eiendommen Skarphol under Tommelstad.
Skjønsbergvegen Eiendommen Skjønsberg.
Skogbrynet Furuberget Naturnavn, vegen går langs skogbrynet.
Skogvegen Disen Vegen førte til skogen ved garden Børstad.
Skolegata Sentrum Midtbyen skole.
Smebyvegen Smeby Eiendommen Smeby.
Smedbakkvegen Smeby, Solvang. Eiendommen Smedbakken.
Snekkerstuvegen Furuberget Eiendommen Snekkerstuen.
Snorres gate Bondesvea Snorre Sturlason (1178-1241).
Solhellinga Prestrud Naturnavn.
Sollivegen Solvang Eiendommen Solli under Tommelstad.
Solplassvegen Ajer Naturnavn, siden området er solrikt.
Solvangvegen Børstad Eiendommen Solvang.
St. Jørgens gate Vestbyen St. Jørgens kirke i Hamarkaupangen.
St. Olavs gate Holset, Sentrum, Østbyen Kong Olav Haraldsson, Olav den Hellige.
Stafsbergvegen Smeby, Solvang Garden Stafsberg i Furnes.
Stangevegen Østbyen Stange.
Stavenga Smeby Garden Stav.
Stavhellinga Smeby Garden Stav.
Steenbergs gate Disen Johannes Larsen Steenberg (1776-1801), musiker og komponist.
Steinrøysa Prestrud Visa «Steinrøysa neri bakken» av Alf Prøysen.
Stenerstuvegen Børstad Eiendommen Stenerstuen.
Store Prestrudveg Prestrud Garden Prestrud.
Storhamargata Sentrum, Storhamar Garden Storhamar. 1876 Het Bispegaten før 1876.
Stormyrvegen Stormyra Stormyra.
Stortorget Sentrum Største og eldste torg på Hamar.
Stouslands veg Georg Jacob Stousland (1882-1971), ingeniør og friluftsmann.
Strandgata Sentrum Mjøsstranda.
Strandvegen Martodden, Storhamar Mjøsstranda.
Strømsvegen Smeby Høyspentlinja som delvis går langs vegtraséen.
Svartoldervegen Jønsrudløkka Svartor (svartolder), som det tidligere var mye av i området.
Sven Morens gate Bekkesvea Sven Moren (1871-1938), forfatter og bonde.
Sverdrups gate Østbyen Georg Sverdrup (1770-1850), professor i gresk og eidsvollsmann.
Sverres gate Sentrum Kong Sverre Sigurdsson (1177-1202) Communebakken før 1876, Skolegaten i 1876.
Syver Andersens gate Holset, Rollsløkka Syver Andersen (1855-1925), brukseier og forretningsmann.
Tommelstadvegen Mælumsløkka Etter garden Tommelstad.
Tonga Eiendommen Tonga (Tangen).
Toppenvegen Smeby Eiendommen Toppen.
Tordivelen Prestrud Visa «Tordivelen» av Alf Prøysen.
Torfinns gate Storhamar Torfinn, biskop av Hamar 1278-1285.
Torggata Sentrum Gata binder sammen Jernbanetorget, Østre Torg, Stortorget og Vestre Torg. 1876
Torgny Segerstedts gate Ajer Torgny Segerstedt (1876-1945), svensk avismann og religionsforsker.
Trugel Kantors gate Stormyra, Vestbyen Trugels Olufsson, kantor i Hamar domkirke rundt reformasjonen.
Tjuvholmen Sentrum
Uelands gate Bondesvea Ole Gabriel Ueland (1799-1870), lensmann og politiker.
Utfarten Hol Gata var Hamarfolks veg ut av byen.
Utsikten Holset Naturnavn.
Vallsigvegen
Valumsvegen Smeby Etter garden Valum.
Vangsvegen Flere Vang. 1902 eller senere Brødshauggaten før 1876, Smedgaten i 1876, Haralds Gade i 1902.
Vektbakken Smeby Ei gammel høyvekt som sto i området.
Vekten Hol Stjernebildet Vekta.
Vestre Alu Alu Garden Vestre Alu.
Vestregate Vestbyen Vestligste gata på Hamar i 1849. 1876
Vestre Torg Sentrum Vestligste torget på Hamar i 1849.
Viborgvegen Furuberget Viborg, Hamars danske vennskapsby.
Vienvegen Smeby Garden Vien.
Vislies gate Mælumsløkka Vetle Vislie (1858-1933), skolemann og forfatter.
Vognvegen Flere Var av så god standard i gamle dager at man kunne kjøre med hest og vogn her.
Wedels gate Sentrum Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779-1840).
Welhavens gate Østbyen Johan Sebastian Welhaven (1807-1873).
Wergelands gate Østbyen Henrik Arnold Wergeland (1808-1845).
Østlia Smeby Naturnavn.
Østlivegen Smeby Eiendommen Østli.
Østre Alu Alu Garden Østre Alu.
Østregate Sentrum Østligste gata på Hamar i 1849. 1876
Østre Torg Sentrum Østligste torget på Hamar i 1849.
Øverlandvegen Smeby Eiendommen Øverland.
Øverlitunet Ajer Trelastfirmaet Einar Øverli, som hadde virksomhet i området. Het tidligere Granvegen.
Øysteins gate Vestbyen Øystein Halvdansson, en av ynglingekongene.
Åkersvikvegen Åkersvika.
Åmålsrudvegen Jønsrudløkka Eiendommen Åmålsrud under Storhamar.
Aasmund Vinjes gate Bondesvea Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870).

Referanser

  1. Lillevold, Hamars historie, side 201-202. Informasjon i tabellen om gatenavn vedtatt og endret i 1876 stammer herfra, hvis ikke annet er nevnt.

Kilder