REISEUTGIFTER I FORBINDELSE MED LEGEBESØK? Nå kan du enkelt få refundert utgifter du har hatt i forbindelse med legebesøk. Foto: Kristin Sørdal
REISEUTGIFTER I FORBINDELSE MED LEGEBESØK? Nå kan du enkelt få refundert utgifter du har hatt i forbindelse med legebesøk. Foto: Kristin SørdalVis mer

Pasientreiser

Så enkelt får du penger igjen for transport til legen

Nå har det blitt mye enklere å få refundert penger for pasientreiser. 

Du har alltid kunnet få refundert utgifter for transport i forbindelse med legebesøk, men dette har vært en heller kronglete oppgave - og søknaden har inntil nå måttet sendes inn skriftlig.

Nå er regelverket endret og du kan sende søknad om refusjon elektronisk. Du finner tjenesten på Min helse - samme sted som du finner din egen kjernejournal og dine e-resepter.

Hvordan få penger tilbake for reiser til legen

Alle som har gjennomført en reise fra og med 1. oktober 2016, kan søke om refusjon av utgiftene etter de nye reglene - og de kan søke elektronisk.

Nå har de gått fra å dekke utgifter tilsvarende billigste rutegående transportmiddel til å gi en standardsats på 2,20 kroner per kilometer.

Avstanden til behandlingssted - og refusjonen du har krav på - regnes automatisk ut når du legger inn behandlingssted i den elektroniske søknaden.

Du trenger heller ikke legge ved bekreftelse fra behandlingsstedet; denne informasjonen vil automatisk bli hentet fra tilgjengelige registere.

Unntaket er dersom du søker refusjon for barn fra 12 til 18 år; her vil du måtte legge ved bekreftelse på oppmøte - av hensyn til barnets personvern.

HER KLAN DU SØKE: Logg deg inn på Min helse og gå til stedet for Pasientreiser. Der klikker du på Søk om å få dekket reiseutgifter. Foto: Kristin Sørdal Vis mer

Slik gjør du

Du søker om refusjon via Helsenorge.no og tjenesten Min helse. Dette er samme sted du også kan gå for oversikt over din kjernejournal, informasjon om fastlegen din og e-reseptene dine.

Du logger deg inn med BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID.

Når du er innlogget, går du ganske enkelt til «Pasientreiser» og fyller ut et enkelt skjema.

HAR DU FULGT ANDRE ELLER VÆRT TIL BEHANDLING SELV? Her må du velge hvorfor du søker reiserefusjon. Foto: Kristin Sørdal Vis mer

Du trenger bare å legge inn når du var til behandling og tjenesten vil la deg søke opp behandlingsstedet.

Du kan også søke om refusjon av reiseutgifter dersom du har vært ledsager - for eksempel for barn fra 12-18 år.

Du vil da bli bedt om en oppmøtebekreftelse. Her holder det med en digital kopi av kvitteringen for betalt egenandel.

Søknaden sendes elektronisk - og du får en bekreftelse på at søknaden er sendt.

SØKER OPP BEHANDLINGSSTED: Du må legge til behandlingssted: Dette søker du enkelt opp i den elektroniske søknadstjenesten. Foto: Kristin Sørdal Vis mer

Pengene vil bli refundert til et kontonummer du også kan fylle inn i søknaden.

Du kan følge saksgangen og få beskjed elektronisk per e-post eller telefon når vedtaket er klart.

Dinside har testet refusjonsløsningen og synes det var svært enkelt og intuitivt å bruke.

DETTE FÅR DU: Tjenesten beregner reiselengden du kan kreve refusjon for, basert på folkeregistrert adresse og behandlers adresse. Foto: Kristin Sørdal Vis mer

Venter flere søknader når det blir enklere

Øystein Næss, leder for dette prosjektet og assisterende direktør i Pasientreiser ANS, sier til Dinside at de har endret regelverket for å forenkle oppgjørsordningen for pasientreiser uten rekvisisjon.

- Det skal bli enklere for pasienter å søke om å få dekket nødvendige utgifter i forbindelse med reiser til behandling som dekkes av det offentlige.

Ifølge Næss, mottok Pasientreiser 4, 8 millioner reiser fordelt på 690.000 papirsøknader i 2015.

Med det nye systemet trenger du ingen papirbekreftelse fra behandler og du slipper å fylle ut papirskjema og sende dette i posten.

Når det blir enklere, forventer de flere søknader.

- En av målsettingene med dette arbeidet har vært å gjøre rettigheten lettere tilgjengelig. Som følge av dette forventes det at flere vil bruke retten sin og at flere blir oppmerksomme på denne rettigheten, sier Næss til Dinside.

Refusjon for utgifter som ledsager

Du har også rett til å få dekket reiseutgiftaer som reiseledsager. Dette kan gjøres elektronisk dersom det gjelder foresatte til barn 12-18, alle andre må inntil videre søke på papir.

- Reiseledsager som søker om å få dekket utgifter og pasient som søker på vegne av reiseledsager, må inntil videre søke på papir, til elektronisk løsning videreutvikles til å ivareta også disse søknadene, forteller Næss.

Hvis foresatte søker på vegne av barn under 16 år, og skal søke om å få standardsats per kilometer for reisen, kan de søke elektronisk, ellers må det ifølge Næss søkes på papir inntil videre.

Merk deg også at dersom den foresatte og barnet reiser med bil, har de bare rett til å få dekket én standardsats; det gis altså ikke et tillegg for ledsager ved bruk av bil.

Du må være over 16 år for å kunne søke på egenhånd på helsenorge.no.

Les også:

Pristest avslører store forskjeller: Her er apotekvarene billigst

Fra 19. oktober åpnes det for nettsalg av reseptpliktige legemidler

Langt billigere på svenske apotek