PENSJONSSPARING: - Enkelte mener at 10 prosent av inntekten er et godt pensjonssparemål, uansett hvor man er i livet. Pensjonsøkonom ved Storebrand Livsforsikring, Knut Dyre Haug, mener at det kan være en grei pekepinn. Foto: NTB Scanpix.
PENSJONSSPARING: - Enkelte mener at 10 prosent av inntekten er et godt pensjonssparemål, uansett hvor man er i livet. Pensjonsøkonom ved Storebrand Livsforsikring, Knut Dyre Haug, mener at det kan være en grei pekepinn. Foto: NTB Scanpix.Vis mer

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Ikke glem pensjonssparing når du jobber alene

Så mye av lønnen bør du sette av til sparing.

Jobber du som selvstendig næringsdrivende, enten i et enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap, bør du på ingen måte glemme å spare til fremtiden, altså pensjonen.

Men, det er ikke nødvendigvis så enkelt å finne ut av hvordan man skal spare til pensjon på best mulig måte.

Så mye bør du sette av til pensjon

Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom ved Storebrand Livsforsikring AS, mener at det er altfor få selvstendig næringsdrivende som faktisk benytter seg av gode pensjonsordninger.

PENSJONSØKONOM: Knut Dyre Haug i Storebrand Livsforsikring AS. Foto: Storebrand. Vis mer

Men hvor mye du bør sette av i pensjonssparing hver måned, avhenger selvsagt av inntekt og hvilken økonomi du ønsker å ha som pensjonist.

- Enkelte mener at 10 prosent av inntekten er et godt pensjonssparemål, uansett hvor man er i livet. Dette inkluderer også nedbetaling av boliglån. Jeg mener at det kan være en grei pekepinn, sier Dyre Haug.

Men siden det er store forskjeller i sparebehovet fra person til person, anbefaler han å benytte seg av pensjonskalkulatorene som finnes på nettet for å sjekke hva du kan forvente å få i pensjon, og så planlegge ut i fra dette. Her kan du ta en kikk på Navs egen pensjonskalkulator.

Pensjonsøkonomen mener at næringsdrivende må sørge for å ta ut nok lønn. Dette betyr lønn opp til 7.1G, som tilsvarer 657.000 kroner. Man sparer opp pensjonsrettigheter i folketrygden opp til dette lønnsnivået, tilsvarende 18.1 prosent av lønnen hvert år, ifølge Dyre Haug.

- Har man næringsinntekt over dette nivået på 7,1 G, bør man etablere en egen pensjonsordning, forklarer han.

Gro Handal, pensjonsekspert i Nordea, mener at du bør ta med i betraktningen at myndighetene, når de satte opp maksgrensene for hva som er lov å spare gjennom en Innskuddspensjon, altså 7 prosent av lønn mellom 0 og 7,1G, og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1G og 12G , så var det med bakgrunn av hvor mye som totalt måtte spares gjennom arbeidslivet i 43 år.

PENSJONSEKSPERT: Gro Handal i Nordea. Foto: Nordea. Vis mer

Dette for å oppnå en total pensjon via Folketrygden og Tjenestepensjonen din på cirka 65-66 prosent av din tidligere lønn.

- Det vil bety at dersom du jobber ved en bedrift som kun har lovens minimum i forhold til Innskuddspensjon, altså 2 prosent av lønn, og har en inntekt på under 7,1G, så bør du minimum spare 5 prosent av bruttolønnen din i 43 år for at du totalt skal ha en pensjon på totalt 2/3 deler av din tidligere lønn, forklarer Handal.

Pensjonssparing som gir skattefordeler

Velger man å etablere en pensjonsordning, får man trekke fra hele sparingen i næringsinntekten, det er ingen formuesskatt, og all avkastning er skattefri i oppsparingsperioden, ifølge Dyre Haug.

- For å få disse skattefordelene, må du akseptere at pengene er bundet frem til pensjonsalder. Ved utbetaling beskattes pensjonen som pensjonsinntekt. Denne ordningen er svært skattegunstig og er sterkt å anbefale for næringsdrivende med høy lønn, understreker pensjonsøkonomen.

Anbefaler sparing i fond

Har du næringsinntekt under 7,1G, bør du også spare til pensjon, men da anbefaler Dyre Haug normal fondssparing, for eksempel i fondskonto, også kalt pensjonskonto. Her får du ikke fradrag for innskuddet i næringsinntekten, men du får heller ikke redusert pensjonsgivende inntekt i folketrygden.

- Pengene er heller ikke bundet, så du kan ta dem ut når du måtte ønske, opplyser Dyre Haug videre.

Han mener at langsiktig sparing til pensjon alltid bør skje i fond, og med så høy aksjeandel som du føler er OK. Da opprettholder du kjøpekraften på pengene, ifølge pensjonsøkonomen.

Handal er ening i dette.

- På langsiktig sparing er det lurt å ha så høy andel aksjer som man er komfortabel med, med tanke på risiko, tipser hun.

LES OGSÅ:

Spør om både lønn og pensjon når du bytter jobb

Dette utgjør den statlige pensjonen