10 973    14    0  

Terrasse, veranda eller altan?

 9     Bergen     0
Hei!

Se vedlagte tegning. Jeg ville kalt det terrasse. Noen kaller det veranda eller altan, hva er riktig?

Håper noen kan oppklare dette.

Terrasse, veranda eller altan? - ISO.jpeg - Zailens

   #2
 3 412     Akershus     0
Språkrådet har prøvd å gi avklaringer rundt disse begrepene.  Her er et forenklet sammendrag:

Altan
er en ikke-overbygd oppholdsplass på tak. Den er forsynt med rekkverk eller balustrade. Altanen kan også være understøttet av søyler eller stolper.

Balkong
er en oppholdsplass på husfasade. Golvet på balkongen ligger i samme plan som golvet innenfor, og er en fortsettelse av dette. Balkongen kan bæres av bjelker som er utkraget fra golvet innenfor eller av konsoller.

Terrasse
er en avsats foran bygninger. Fra terrassen er det vanligvis inngang til stua (stueterrasse) og trapp til nedenforliggende hage. En terrasse ligger oftest på bakkeplan.

Veranda
er en åpen eller overbygd (med tak) oppholdsplass som tilbygg til hus. Taket på verandaen kan være understøttet av stolper. Fra verandaen kan du som regel gå rett inn i stuen eller gå ned trappen til hagen.

Andre ordbøker, som Norsk landbruksordbok, Samlaget 1979, har liknende, men ikke helt sammenfallende definisjoner.


Så jeg er enig med cozmo i at dette er en veranda.  Det er ikke noen [s]terrasse[/s], siden den ikke står på eller nært bakkeplanet. 

http://www.abcnyheter.no/nyheter/vitenskap/060320/hva-er-forskjellen-pa-altan-balkong-terrasse-og-veranda
http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/Raad/Spoersmaal_og_svar/#altan
Signatur
   #4
 3 412     Akershus     0

Så da er Slottsbalkongen en altan eller?


Nei, for at den skulle ha vært en altan måtte den ha vært på taket, og det er den ikke.

Derimot er den en oppholdsplass på husfasade.  Golvet på balkongen ligger i samme plan som golvet innenfor, og er en fortsettelse av dette. Med litt godvilje mener jeg man kan si at den bæres på konsoller, eller noe som kommer nært (buer med søyler over).  Dermed er Slottsbalkongen en balkong. 
Signatur
   #5
 13 079     Akershus     0
Nei, den hviler på søyler og er dermed ikke en balkong. Videre, så er det også andre syn på hva en altan er enn bare Språkrådets, jfr link.
Signatur
   #6
 3 412     Akershus     0

Nei, den hviler på søyler og er dermed ikke en balkong.


Søyler kan ha horisontale utstikkere som man legger bjelker/gulv på.  Disse kalles konsoller.  De 6 søylene foran på slottet starter på bakkenivå, går opp gjennom balkongen, og videre oppover.  Definisjonen på balkong inkluderer at den skal hvile på bjelker eller konsoller.  Det eneste som er litt i veien for å kalle konstruksjonen på Slottsbalkongen for konsoller er at den har avrundede buer under, i stedet for bare rette søyler med utstikkere.  Så disse avrundingene er det eneste som bremser litt mot å kalle Slottsbalkongen en balkong etter Språkrådets anbefaling.  Om buene er bærende elementer som holder gulvet på Slottsbalkongen oppe eller om det faktisk er brukt konsoller på søylene er vanskelig å vite uten å åpne konstruksjonen eller ha tilgang til tegningene.

Slottsbalkongen er ikke en altan (den ligger ikke på taket), den er ikke en takterrasse (den ligger fortsatt ikke på taket), og den er ikke en terrasse (den ligger ikke på eller nært bakkeplanet).  Man kan nok forsvare å kalle den en veranda. 

Siden det er litt uvisst om Slottsbalkongen passer eksakt til definisjonen på en balkong eller ikke, og vi neppe får åpnet konstruksjonen for å se etter i kveld, så får man følge vel innarbeidet tradisjon og kalle den Slottsbalkongen!  :-)
Signatur

   #8
 3 412     Akershus     0

Starter de seks søylene på bakkenivå? Ser ikke slik ut på bilder forfra i alle fall.


De seks søylene har firkantet tverrsnitt fra bakkenivå, har buer mellom hverandre under gulvet på Slottsbalkongen, og fortsetter med sirkulært tverrsnitt videre oppover.  Men jeg ser jo poenget ditt (som passer med Balkong-artikkelen hos Wikipedia): Man kan også tolke konstruksjonen som en buegang med søyler oppå.  Rent visuelt er dette vel den mest nærliggende tolkningen.  Styrkeberegningsmessig er delen med firkantet tverrsnitt og delen med sirkulært tverrsnitt samme vertikale bærende element, men det er ikke alle som som er mest interessert i styrkeberegning her i verden...  :-) 

Hvis en stor majoritet av Norges befolkning kaller dingsen for Slottsbalkongen, så er det greit nok for meg :-)

Det skal ikke være enkelt :-) 
Signatur
   #9
 13 079     Akershus     0
Slotsaltanen hviler på en søylerekke. Om en tar disse bort, så faller altanen ned. Om det på disse bæresøylene er noen konsollvorter så endrer ikke det det faktum at denne innretningen ikke svever fritt på konsoller ut fra vegglivet.

Så er spørsmålet om altan er en takplatting. En takterrasse er det ikke jfr definisjonen av terrasse.  ;D andre enn Språkrådet har den oppfatning at altanen kan være andre steder enn på taket.

Dernest vat det det med overdekning? !

Signatur
   #10
 3 412     Akershus     0

Om det på disse bæresøylene er noen konsollvorter så endrer ikke det det faktum at denne innretningen ikke svever fritt på konsoller ut fra vegglivet.


Er det kanskje her vi snakker forbi hverandre?  Det du kaller "konsollvorter" er konsoller.  Konsoller bruker man for å legge bjelker på.  Å "sveve fritt på konsoller ut fra vegglivet" er derfor ikke en opsjon; konsoller stikker ikke langt ut fra veggen, for da fungerer de mer som bjelker (som dimensjoneres mht. moment mot nedbøyning eller svikt) i stedet for konsoller (som dimensjoneres mht. skjærkraft). 

Her ser du fire ulike typer konsoller ("konsollvorter"): http://www.betongelement.no/betongbok/BindC/Del_2/C7/7_4_1_Dimensjonering.pdf

Du skriver at Slottsbalkongen (av deg kalt "slottsaltanen")  hviler på en "søylerekke".  Hvis vi kan si disse 6 søylene (med kvadratiske tverrsnitt) fortsetter videre oppover som 6 søyler med sirkulært tverrsnitt, og hvis vi tror på at det finnes konsoller (av deg kalt "konsollvorter") på disse søylene og at gulvet i Slottsbalkongen hviler på disse, så passer Slottsbalkongen til Språkrådets definisjon: Balkongen hviler på konsoller på søylene. 

Så ut fra dette resonnementet har jeg rett i at Slottsbalkongen virkelig er en balkong. 

Men jeg ser også som sagt at man kan tenke på delen som starter fra bakkenivå som en buegang, at buegangen har et tak dannet av buene, og at søylene liksom starter på taket.  I så fall er det en altan.

Jeg foreslår remis: At både "balkong" og "altan" kan forsvares; "balkong" fordi den tradisjonelt kalles den balkong og fordi den kanskje teknisk sett er laget som en balkong, "altan" fordi den nedre delen visuelt kan sees på som en egen konstruksjon (buegang) der Slottsbalkongen danner taket og hvor det hviler en søylerekke på toppen, og fordi den kanskje teknisk er laget som en altan. 

Spørsmålet er altså om gulvet på slottsbalkongen hviler på konsoller ("konsollvorter") eller om det bæres av buene, og det vet ihvertfall ikke jeg  :-) 

Signatur